Κατασκευή Κινητής και  Ακίνητης προσθετικής

(συνδυασμό των δύο)

 

  • Μερικές -  Ολικές Οδοντοστοιχίες,
  • Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις,
  • Γέφυρες, ζιρκονίου,
  • Στεφάνες ολοκεραμικές,
  • Επιεμφυτευματικές γέφυρες και στεφάνες με μεταλλική υποδομή ή οξειδίου του ζιρκονίου ή και bio hpp
  • Ειδικούς νάρθηκες.